Om samtalet

Själaro erbjuder samtal grundade på klassisk kristen tro. Detta innebär inte att Du som kommer till Själaro måste vara en kristen. Vi har respekt för den Du är. 

I samtalet får Du möjlighet att berätta Din historia. 

Vi tror att varje människa är ande, själ och kropp och utgår ifrån det. 

Vi bär på en tro om att allting är möjligt för Gud, det finns alltså inget som är för stort och inget som är för svårt.


Till oss kommer människor med olika problem såsom…

ångest eller oro
livskriser
sorg
sexuella övergrepp
relationsproblem
utbrändhet eller utmattningsdepression
andliga övergrepp
brottsoffer
skilsmässor
äktenskapsproblem
otrohet
självidentitet
självskadebeteende
mobbning
ensamhet
krigstrauman
kriminalitet
missbruksproblematik
tvångstankar etc.